บริษัท ภาคภูมิการเกษตร003 จำกัด

โรงงานผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตรรายใหญ่ของประเทศ

มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในด้านวัตถุดิบ การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทร์ ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุงดิน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร คุณภาพ คุณธรรม

โรงงานผลิตปุ๋ย อันดับต้นๆ ในไทย

ผลิตปุ๋ยทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากอเมริกา

ขอบคุณเกษตรกรกว่า 80% ที่ไว้ใจเรา เรายินดีเป็นผู้ดูแลเรื่องการผลิต พร้อมทั้ง มีวัตถุดิบ จากแหล่งธรรมชาติ ในประเทศ เพื่อเกษตรกรไทย และ โรงงานย่อยในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

วัตถุดิบครบ พร้อมกำลังการผลิตจำนวนมาก

มีกำลังการผลิตฟิลเลอร์ ธาตุอาหารรอง-เสริม วัสดุปรับปรุงดิน และ ปุ๋ยชนิดต่างๆ ได้วันละ 3,000 ตัน  ภายใต้มาตรฐานที่เรายืดถือและปฏิบัติมายาวนาน และได้รับการยอมรับจากกรมวิชาการเกษตร

โรงงานผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมในการผลิตจำนวนมาก

1,000

ผลิตวัตถุดิบปุ๋ยทุกประเภท ได้วันละ 1,000 ตัน

(30,000 ตัน/เดือน)

800

ผลิตฟิลเลอร์ และแร่ธาตุได้วันละ 700-800 ตัน

 (20,000-25,000 ตัน/เดือน) 

++

สามารถผลิตได้ไม่จำกัด รองรับทุกปริมาณการสั่งทำ

พร้อมทุกคำสั่งผลิต

บริการ

บริการ

รับผลิตปุ๋ย

มีกำลังการผลิต มากกว่าวันละ 3,000 ตันพร้อมจำหน่ายวัตถุดิบปุ๋ย

บริการ

ผลิตกระสอบ

โรงงานผลิตกระสอบรับจ้างผลิตกระสอบทั่วประเทศทั่วอาเซียนและทั่วทุกทวีปของโลก

บริการ

ห้อง LAB วิเคราะห์อย่าง

รับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย ดินและวัสดุปูน เพื่อการเกษตร ภายใต้ระบบงานมาตรฐาน

จำหน่ายวัตถุดิบปุ๋ย

จากจุดเริ่มต้น อดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ในแวดวงการเกษตร

กลุ่มบริษัทฯ ในเครือเราได้ริเริ่ม และเป็นผู้นำทางด้านการผลิต วัสดุปรับปรุงดิน และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทางด้านพืช สัตว์บก สัตว์น้ำ จนเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และด้วยเป็นบริษัทคนไทย ใช้วัตถุดิบในประเทศ พัฒนาแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมถึงฟื้นฟูดิน คือฟิลเลอร์เติมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆเพื่อตอบสนองลูกค้า ตลอดจนพัฒนาเติบโต และมีบริษัทในเครือ มากมาย

กิจกรรมและข่าวสาร

ภาคภูมิกรุ๊ปเปิดตัว “แฟรนไชส์คนรักดิน” หวังปรับปรุงดินทั่วประเทศ

มาแล้ว แฟรนไชส์คนรักดิน ภาคภูมิกรุ๊ปเปิดตัวคลินิกดิน จองสิทธิ์ 1 อำเภอ 1 สาขา หวังปรับปรุงดินทั่วประเทศยกระดับเกษตรกรไทย

โครงการ นาคราชคู่ สินเชื่อเพื่อเกษตรกร ปุ๋ยแบ่งจ่าย

ซื้อง่าย จ่ายสบาย พร้อมที่จะให้ท่านได้ สามารถสั่งซื้อสินค้าทางการเกษตรได้ใน

ธาตุอาหาร ในดิน 10 ชนิด

อาหารของพืช-ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก