กิจกรรมที่บริษัทฯดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจ ก่อนนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้
จึงได้เปิดโอกาสให้หน่วยงาน, องค์กร, กลุ่มเกษตรกร ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมดูงานได้ตลอดเวลา

DSC_0485 DSC_0598

ปัจจุบันมีหน่วยงาน, องค์กร และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้เข้าเยี่ยมชมแล้ว ดังนี้
1. ภาคกลาง ได้แก่
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระบุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, ปทุมธานี
2. ภาคตะวันออก ได้แก่
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด,
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดสุรินทร์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ, ร้อยเอ็ด,
มหาสารคาม, สกลนคร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
4. ภาคเหนือ ได้แก่
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก, สุพรรณบุรี, พิจิตร, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี
5. ภาคใต้ ได้แก่
กลุ่มเกษตรกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์