สารเคลือบปุ๋ยมิกซ์ คือ สารทีเกิดขึ้นจาก หิน แร่ธรรมชาติ ของประเทศไทย เป็สารที่ช่วยดูดซับจับปุ๋ยเคมีให้อยู่นานๆ และค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารจากป๋ยและจากดินให้กับพืช เป็นสารที่เร่งการเจริญเติบโตของพืชทั้งทางราก ลำต้นใบและดอก

ประโยชน์ของสารเคลือบปุ๋ยมิกซ์ 
•ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลงได้ 30 – 50 %
•ช่วยปรับสภาพดินป้องกัน ลด และกำจัดเชื้อโรคในดิน
•ช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตให้กับพืช
•ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชได้
•ช่วยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 30 – 100 %
•ช่วยทำให้ลดการสูญเสียปุ๋ยได้ถึง 80 %

คุณสมบัติของสารเคลือบปุ๋ย”มิกซ์” 
•สารเคลือบปุ๋ย”มิกซ์” สามารถช่วยดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ยที่ใส่ลงในดินให้กับพืช และได้ใช้ประโยชน์ได้ 80 – 100% ลดการสูญเสียธาตุอาหารในปุ๋ย จากการชะล้าง ละลายไปกับน้ำการระเหิดระเหย เนื่องจากแสงแดด และความชื้นได้นาน 1 – 2 เดือน ในการใช้แต่ละครั้ง

•สารเคลือบปุ๋ย”มิกซ์” สามารถกระตุ้นและเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เร็ว เนื่องจากมีธาตูอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นสูงขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 30 – 100 %

•สารเคลือบปุ๋ย”มิกซ์” เพิ่มความต้านทานและป้องกันต่อการเกิดโรคและแมลง โดยพืชจะมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง ราก ลำต้น ใบ และดอก

•สารเคลือบปุ๋ย”มิกซ์”ช่วยในการปรับสภาพดินให้ดินมีความร่วนซุยขึ้นได้ ลดความเป็นกรด และด่างของดินได้ดี โรคที่เกิดจากดินก็จะลดน้อยและหมดไปได้