รับผลิตปุ๋ย, รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี, รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโรงงานผลิตปุ๋ยของเราเป็นโรงงานผลิตปุ๋ย ที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน มีกำลังการผลิต ผลิตวัตถุดิบได้วันละ 1,000 ตัน (30,000 ตัน/เดือน) และ กำลังการผลิต ผลิตฟิลเลอร์ และแร่ธาตุได้วันละ 700-800 ตัน (20,000-25,000 ตัน/เดือน) และสามารถผลิตได้ไม่จำกัด หากท่านต้องการสั่งผลิต เราคือ ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โรงงานผลิตปุ๋ยคุณภาพ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เราเป็นโรงงานผลิต ที่ท่านให้ความไว้วางใจได้

เรามีวัตถุดิบจำนวนมาก เพียงพอต่อการผลิตปุ๋ยได้หลายๆตัน

Back_new