กิจกรรมปุ๋ย

กลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น.กลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรจาก สาธารณรัฐประชาชนลาว และชาวจังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น ของกลุ่มอีสาน ได้เข้าร่วมรับฟังผลิตภัณฑ์ของทาง บริษัท ภาคภูมิการเกษตร003 จำกัด ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรองเสริม ตราว่าวคู่  เป็นสูตรของ อาจารย์ สิงห์คนองนา และจากท่านประธานบริษัทฯ ให้ความรู้ต่างๆด้านการเกษตร ที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเกษตรทั่วไปได้รู้จัก และวิธีการใช้อย่างได้ผลอย่างเห็นได้ชัด ณ ห้องประชุม โรงแรม แก่นอินทร์ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

DSCF3303    DSCF3308 DSCF3309 DSCF3313