สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-สังกะสี

ธาตุอาหาร : สังกะสี


หน้าที่หลักของธาตุสังกะสี
1. ควบคุมการเจริญเติบโต โดยการควบคุมกระบวนการ เมตาโบลิซึม ของฮอร์โมนอ๊อกซิน
2. ควบคุมการสร้างเมล็ด

3. ควบคุมการสุกของผล
4. สังเคราะห์โปรตีน
5. ควบคุมความสูงของต้น

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตุสังกะสี
1. ปริมาณธาตุสังกะสีที่ถูกตรึงอยู่ในดินมีมาก
2. ดินเป็นกรด พีเอช น้อยกว่า 4.5 หรือ ดินเป็นด่าง พีเอช มากกว่า 7.5
3. มีฟอสฟอรัสในดินสูง
4. ดินมีอินทรีย์วัตถุมากเกินไป
5. อากาศเย็น หรือ มีน้ำท่วมขัง
6. ใช้ปูนขาว หรือ โดโลไมท์ มากเกินไป
7. มีไนโตรเจนในดินสูง หรือ ฉีดพ่นธาตุไนโตรเจนมากไป
8. ดินเก่า