กิจกรรมปุ๋ย

ทุกความพยายามอาจไม่ได้มาซึ่งความสำเร็จ

 

ทุกความพยายามอาจไม่ได้มาซึ่งความสำเร็จ แต่ความสำเร็จ ได้มาจากความพยายาม ทั้งสิ้น