ข่าวสาร, ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมี(คุณภาพสูง)

ปุ๋ยเคมี (คุณภาพสูง) นึกถึงปุ๋ยคุณภาพ… นึกถึงปุ๋ย ตราม้าคู่2560-04-07 17_56_33-235142.jpg ‎- Photos2560-04-07 17_56_19-235141.jpg ‎- Photos

 

ปุ๋ยเคมี (คุณภาพสูง) ตราม้าคู่

2560-03-29 20_36_21-IMG_6856.JPG ‎- Photosปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่ สูตร 6-6-9

2560-03-29 20_37_05-IMG_6856.JPG ‎- Photos

2560-03-29 20_36_08-IMG_6856.JPG ‎- Photosปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่ สูตร 6-9-6

2560-03-29 20_37_12-IMG_6856.JPG ‎- Photos

2560-03-29 20_35_28-IMG_6856.JPG ‎- Photos

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่ สูตร 9-9-9

2560-03-29 20_36_49-IMG_6856.JPG ‎- Photos

2560-03-29 20_35_53-IMG_6856.JPG ‎- Photos

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่ สูตร 9-6-6

2560-03-29 20_37_05-IMG_6856.JPG ‎- Photos