ภาพโรงงาน

ภาพโรงงานผลิตกระสอบปุ๋ย

 

 

 ภาพโรงงานผลิตปุ๋ย

DSCN1647 DSCN1646 DSCN1645 DSCN1643 DSCN1642 DSCN1641 DSCN1640 DSCN1639DSCN1636DSCN1684 DSCN1669DSCN1662 DSCN1661 DSCN1660 DSCN1659 DSCN1658 DSCN1657 DSCN1656 DSCN1655 DSCN1654 DSCN1653 DSCN1652 DSCN1651 DSCN1650 DSCN1649 DSCN1648

ภาพโรงงาน