สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-เหล็ก

ธาตุอาหาร : เหล็ก


หน้าที่หลักของธาตุเหล็ก
1. สร้างคลอโรฟิลด์ หรือสีเขียวที่ใช้การสร้างน้ำตาล
2. ควบคุมขบวนการหายใจ
3. ควบคุมขบวนการแบ่งเซลล์ และการเจริญเติบโต
4. ใช้ในการขบวนการสังเคราะห์โปรตีน
5. เกี่ยวข้องกับขบวนการตรึงธาตุไนโตรเจน

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตุเหล็ก
1. ใช้ปูนขาว หรือโดโลไมท์ มากเกินไป
2. ปริมาณธาตุเหล็กที่ถูกตรึงอยู่ในดินมีมาก
3. ดินเป็นด่าง พีเอช มากกว่า 7.0
4. การสูญเสียหน้าดิน
5. น้ำท่วมขัง
6. ดินอัดแน่นเกินไป
7. มีฟอสฟอรัสในดินสูง