สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-โมลิบดินั่ม

ธาตุอาหาร : โมลิบดินั่ม


หน้าที่หลักของธาตุโมลิบดินั่ม
1. ใช้ในขบวนการตรึงธาตุไนโตรเจน
2. เปลี่ยนธาตุไนเตรท เป็นกรดอะมิโน หรือโปรตีน
3. ควบคุมการเจริญเติบโต

4. ช่วยให้พืชเจริญเติบได้ในดินที่เป็นกรด โดยทำหน้าที่เสมือนยาลดกรด
5. ช่วยการดูดซึมของธาตุอาหารให้สามารถดูดซึมได้มากขึ้น
6. ช่วยบริหารไนโตรเจนในต้นพืช โดยทำให้ใบพืชแก่เร็ว
7. ช่วยให้พืชทนทานต่อโรคเชื้อรา
8. พืชที่มีปริมาณโมลิบดินั่มในต้นน้อยจะมีไนโตรเจนอิสระมาก แต่โปรตีนน้อย ทำให้สัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนไม่สมดุล

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตโมลิบดินั่ม
1. ดินเป็นกรด พีเอช น้อยกว่า 6.5
2. มีอะลูมิเนียม เหล็ก ในดินมากเกินไป
3. มีกำมะถันในดินสูง
4. ดินมีอินทรีย์วัตถุน้อยเกินไป หรือ ดินทราย
5. ใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์ มากเกินไป