สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-โบรอน

ธาตุอาหาร : โบรอน


หน้าที่หลักของธาตุโบรอน
1. ควบคุมขบวนการเคลื่อนย้ายน้ำตาล
2. มีส่วนร่วมในการสร้างผนังเซลล์
3. ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน และคาร์โบไฮเดรท

4. เพิ่มการติดดอก
5. ช่วยให้พืชใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยให้ผลแก่พร้อม ๆ กัน
7. ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ เก็บได้นาน จัดส่งได้ไกล

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตุโบรอน
1. ธาตุโบรอนเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้าย พืชจำเป็นต้องได้รับ อย่างสม่ำเสมอ
2. ดินเป็นกรด พีเอช น้อยกว่า 4.5 หรือดินเป็นด่าง พีเอช มากกว่า 7.5
3. มีฟอสฟอรัสในดินต่ำ
4. ใช้ปูนขาว หรือโดโลไมท์มากเกินไป
5. ดินมีอินทรีย์วัตถุน้อยเกินไป หรือดินทราย
6. อากาศแห้ง มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
7. มีไนโตรเจน และโปแตสเซี่ยมในดินสูง