สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-แม็กนีเซี่ยม

ธาตุอาหาร : แม็กนีเซี่ยม


หน้าที่หลักของธาตุแม็กนีเซี่ยม
1. เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลด์ หรือสีเขียวที่ใช้ในการสร้างน้ำตาล
2. ควบคุมขบวนการใช้ฟอสฟอรัส

3. กระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์
4. ควบคุมขบวนการสังเคราะห์แป้ง ไขมัน และโปรตีน
5. สร้างสี
6. ช่วยให้ผลแก่พร้อมๆกัน

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตุแม็กนีเซี่ยม
1. ปริมาณธาตุแม็กนีเซี่ยมที่ถูกตรึงอยู่ในดินมีมาก
2. อากาศเย็นจัด
3. ดินเค็ม
4. มีโปแตสเซี่ยมในดินสูง
5. มีการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง