สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-แมงกานีส

ธาตุอาหาร : แมงกานีส


หน้าที่หลักของธาตุแมงกานีส
1. เปลี่ยนธาตุไนเตรท เป็นกรดอะมิโน หรือโปรตีน
2. ควบคุมขบวนการหายใจ
3. ควบคุมกระบวนการสร้างโปรตีน
4. กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์
5. ควบคุมขบวนการสังเคราะห์แสง

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตุแมงกานีส
1. ดินเป็นกรด พีเอช น้อยกว่า 4.5 หรือ ดินเป็นด่าง พีเอช มากกว่า 7.0
2. ดินมีอินทรีย์วัตถุน้อยเกินไป หรือ ดินทราย
3. ปริมาณธาตุแมงกานีสที่ถูกตรึงอยู่ในดินมีมาก
4. ใช้ปูนขาว หรือ โดโลไมท์ มากเกินไป
5. มีกำมะถันในดินสูง