กิจกรรมปุ๋ย

แฟรนไซส์ ภาคภูมิ กรุ๊ป

แฟรนไซส์ ภาคภูมิ กรุ๊ป เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านสะดวกซื้อซึ่งดำเนินธุรกิจเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตการเกษตแบบรครบวงจร และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จุดเด่นของแฟรนไซส์ ภาคภูมิ กรุ๊ป มีรายการผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตการเกษตรแบบรครบวงจร ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบอาชีพการเกษตรทั่วประเทศไทย มีรูปแบบร้านค้าที่ทันสมัย มีระบบการจัดการ ภายในร้านที่ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเชียน และสู่ตลาดระดับโลก ได้อย่างภาคภูมิใจ และสง่างาม