สาระน่ารู้

ไคโตซาน คืออะไร

ไคโตซาน คืออะไร

ไคโตซาน คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ไคโตซาน คืออะไร  เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D – glucosamine พบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษระโดดเด่นเ)พาะตัวคือ ที่เป็นวัสดุชีวภาพ( Biomaterials ) ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์

ไคโตซาน คืออะไร