ปัญหาดินมีหลายชนิด

ปัญหาดินมีหลายชนิด (ความรู้คู่เกษตรกร) ปัญหาดินมีหลายชนิด ดังนี้ 1. ดินเค็ม คือดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินปริมาณมาก ทำให้พ...

Continue reading

ธาตุอาหาร ในดิน 10 ชนิด

ธาตุอาหาร ในดิน 10 ชนิด ธาตุอาหาร มีหลายชนิดที่อยู่ในดิน แต่ดินที่ยัง ต้องการ วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ธาต...

Continue reading

อาหารของพืช-ธาตุอาหารหลัก

อาหารของพืช-ธาตุอาหารหลัก พืชต้องการอาหารที่ครบถ้วน อาหารของพืช พืช ต้องการอาหารที่ครบถ้วน ไม่ใช่แค่ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน,ฟอสฟอรั...

Continue reading