สาระน่ารู้

หน้าที่หลักของธาตุอาหาร-กำมะถัน

ธาตุอาหาร : กำมะถัน


หน้าที่หลักของธาตุกำมะถัน
1. เป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโน
2. กระตุ้นการทำงานของเอ็นไซม์
3. เป็นองค์ประกอบของไวตามิน และฮอร์โมน

4. เป็นโครงสร้างของโปรโตพลาส (ส่วนประกอบของเซลล์)
5. เกี่ยวข้องกับการสร้างกลิ่น

สิ่งเหนี่ยวนำให้เกิดธาตุกำมะถัน
1. ดินเป็นกรด พีเอช น้อยกว่า 5.5
2. ดินมีอินทรีย์วัตถุน้อยเกินไป หรือดินทราย
3. ปริมาณธาตุกำมะถันที่ถูกตรึงอยู่ในดินมีมาก
4. มีไนโตรเจนในดินสูง