ตัวแทนจำหน่าย

front shop 2แฟรนไซส์ ภาคภูมิ กรุ๊ป เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านสะดวกซื้อซึ่งดำเนินธุรกิจเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตการเกษตแบบรครบวงจร และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จุดเด่นของแฟรนไซส์ ภาคภูมิ กรุ๊ป มีรายการผลิตภัณฑ์ และปัจจัยการผลิตการเกษตรแบบรครบวงจร ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบอาชีพการเกษตรทั่วประเทศไทย มีรูปแบบร้านค้าที่ทันสมัย มีระบบการจัดการ ภายในร้านที่ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเชียน และสู่ตลาดระดับโลก ได้อย่างภาคภูมิใจ และสง่างาม

นโยบายการขยายสาขาแฟรนไซส์

ขายแฟรนไชส์ นอกจากการขยายสาขาเองแล้วทางบริษัทยังให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ PPF ทีมงานที่บริหารจัดการ ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานหลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและ แผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำ และแก้ปัญหาต่างๆ

man

สิ่งที่ผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์จะได้รับ จากเงินลงทุน 3 แสนบาท

 • ได้รับสินค้า มูลค่า 2 แสนบาทได้รับเครดิต สินค้ามูลค่า 2 แสนบาท เป็นระยะเวลา 30 วัน
 • อุปกรณ์ตบแต่งร้านค้าครบชุด พร้อมสื่อสิ่งพิมพ์ มูลค่า 4 หมื่นบาท ฟรี
 • ลงซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าทั้งระบบ มูลค่า 4 หมื่นบาท ฟรี
 • ลงอุปกรณ์กล้องวงจรปิดครบชุด พร้อมติดตั้ง มูลค่า 2 หมื่นบาท ฟรี
 • วางแผนสื่อในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าแฟรนไชส์ครบวงจร
 • บริการขนส่งสินค้า ณ จุดร้านค้าแฟรนไชส์ทั่วประเทศไทย
 • การฝึกอบรมในการทำธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมืออาชีพ
 • ได้สิทธิ์รับรางวัล ทั้งเงินสด ท่องเที่ยว และรางวัลอื่น ๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น

สิทธิประโยชน์/หน้าที่ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วน

 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร วิทยากรธุรกิจระบบแฟรนไชส์ ภาคภูมิการเกษตรกรุ๊ป
 • ทำสัญญาว่าจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของบริษัท
 • ได้รับเงินค่าน้ำมันรถ 10,000 บาท/ เดือน (เฉพาะ 3 เดือนแรกเท่านั้น)
 • ได้รับค่าคอมมิชชั่นยอดขายสินค้า จากร้านค้าแฟรนไชค์ที่แนะนำทุกบิลทุกใบเสร็จ (เฉพาะรายการสินค้าเท่านั้น)
 • ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ที่ทางบริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
 • ในกรณีลงพื้นที่ปฏิบัติงานต้องแสดงบัตรทุกครั้ง

รูปภาพ ร้านค้าในเครือ บริษัทภาคภูมิ

153564 153565 153566 153567 153568 153569 153570 153571 153572 153573 153574 153575 153576 153577 153578 153579 153580 153581 153582 153583 153584 153585 153586 153587 153588 153589